fotomisja woodstock 2016 - wyprawa fotograficzna

Ortografia nie taka trudna!

Umiejętność opanowania poprawnej pisowni ortograficznej przysparza dzieciom w młodszym wieku szkolnym wiele trudności. Niepowodzenia w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania mają często niekorzystny wpływ na dalszy proces nauki.

Dlatego też w znacznym stopniu od nauczyciela zależy, czy praca nad ortografią będzie dla dzieci tylko żmudną i ciężką pracą, czy też dobrą zabawą połączoną równocześnie z nauką. W tym procesie ważna jest również kontynuacja i utrwalanie w domu. Zatem rodzice w tym samym, a nawet większym stopniu odpowiadają za karierę swej pociechy. Przygotowanie dziecka do pisania ze słuchu wymaga wielu ćwiczeń i ciągłego utrwalania reguł ortograficznych. Powinno być ono poprzedzone wieloma ćwiczeniami słownikowymi, ortograficznymi i gramatycznymi znajdującymi się w kartach pracy oraz podręcznikach. Nie powinno się jednak poprzestawać na tym co robione jest w szkole. Można wykonywać w domu mnóstwo ciekawych i interesujących zadań: przepisywanie wyrazów i zdań, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, tworzenie wyrazów bliskoznacznych oraz wyrazów o znaczeniu przeciwnym, układanie zdań z rozsypanek, pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi, krótkich zdań. A gwarancją będą lepsze wyniki w nauce ortografii.

W załączniku zamieszczam przykłady dyktand dla klasy II opracowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Proponuję do nich wracać co jakiś czas i utrwalać.

Załączone pliki:

Co sądzisz na ten temat?