fotomisja woodstock 2016 - wyprawa fotograficzna

Dyktando z bohaterami lektur

Dziś propozycja przykładowych dyktand dla kasy II z zakresu omawianych lektur. Materiał został opracowany tak, aby dzieci pisząc poszczególne dyktanda doskonaliły umiejętności poprawnego i właściwego stosowania poznanych zasad i reguł ortograficznych.

Teksty te utrwalają słownictwo związane z aktualnie omawianymi książkami, porządkują wiedzę, którą dzieci zdobywają na zajęciach i umożliwią zbadanie stopnia jej opanowania. Ułatwią także rodzicom kontrolowanie na bieżąco efektów wiedzy zdobytej przez ich pociechy z zakresu ortografii.

Warto przyzwyczajać młodego człowieka, że po przeczytaniu każdej lektury można ją łatwo utrwalić, a wiedza ta nie pójdzie w las.

Dobrze jest przechowywać takie sprawdzianiki i co jakiś czas do nich sięgać. Im częściej będziemy to robili, tym większe prawdopodobieństwo lepszego opanowania zasad i reguł ortograficznych.

Załączone pliki:

Co sądzisz na ten temat?