fotomisja woodstock 2016 - wyprawa fotograficzna

Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością bardzo ważną na wszystkich poziomach edukacji. Dlatego istotne  jest, by jak najwcześniej ćwiczyć ją wraz z dzieckiem. Obecnie na rynku pojawia się bardzo wiele propozycji testów badających ciche czytanie ze zrozumieniem, szczególnie w klasach I-III szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna  stanowi nijako filar, dziecko poznaje litery, głoskuje, podejmuje próby czytania sylab, całych wyrazów i w końcu zdań. Dlatego już od najmłodszych lat trzeba tę umiejętność rozwijać i kształtować.

Dziecko kończąc klasę III czeka Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji. Jest to test, który dotyka omawianych w klasach młodszych zagadnień z poszczególnych edukacji. Brana jest pod uwagę w pierwszej kolejności edukacja polonistyczna, i tu na dzień dobry dziecko ma do czynienia z tekstem i pytaniami do niego.

Obecnie prowadzę klasę III i sukcesywnie – raz w tygodniu uczniowie otrzymują zadanie dotyczące cichego czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuję rozmaite testy, czy to samodzielnie przygotowane, czy to opracowania innych nauczycieli. Najbardziej jednak przypadła mi do gustu pozycja Katarzyny Niemierko – Czytanie ze zrozumieniem. Autorka w swojej książce zamieściła 31 tekstów, na cztery pory roku. Dotyczą one miedzy innymi: zmian zachodzących w przyrodzie, kontynentów czy ciekawych miejsc. W załączniku dołączam kilka testów dla klasy III, polecam wydrukować,  przeczytać i rozwiązać. Raz w tygodniu polecić swojemu dziecku do przetrawienia, a egzamin nie będzie wcale taki ciężki do przejścia!

Załączone pliki:

5 odpowiedzi

Co sądzisz na ten temat? kinga