fotomisja woodstock 2016 - wyprawa fotograficzna

Zanim zacznę czytać…

Już dwa miesiące uczęszczamy do klasy I. Jak dotąd poznaliśmy sześć liter. Powoli wchodzimy w świat czytania i pisania. Nad tym problemem chciałam się chwilkę zatrzymać. Zwrócić uwagę jak ważne w nauce jest opanowanie syntezy i analizy wyrazów – czyli podziału wyrazów na sylaby i głoski (analiza) oraz połączenie danych elementów w jeden wyraz mający formę i znaczenie (synteza).

Umiejętność czytania i pisania jest dla dziecka rzeczą trudną i nie zawsze przyjemną. Dlatego ważne jest by jak najwcześniej przygotowywać młodego człowieka do opanowania tej umiejętności. Aby fachowo się za to zabrać nie jest potrzebna wiedza pedagogiczna. Wystarczy systematycznie wykonywać poniższe ćwiczenia. Ja wykorzystuję je w pracy w szkole. Zachęcam Was byście również zajrzeli do nich, a korzyści zauważycie szybciej niż się tego będziecie spodziewać.

Poniższe ćwiczenia można wykonywać z dziećmi 5 – 6 letnimi. Jest to przygotowanie  do nauki czytania i pisania. Zadania polegają na analizie i syntezie wyrazów.

1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu – podajemy krótkie zdanie np.: Ola ma kapelusz. Zadaniem dziecka jest wyodrębnienie wyrazów zawartych w tym zdaniu.

2. Wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba- jedno klaśnięcie).

3.  Zabawa -  „kończenie wyrazów”, podajemy pierwszą sylabę, np. ma-, a dziecko dodaje kolejną tak, by powstał wyraz – ło, powstaje  mało.

4. Wyróżnianie głosek w wyrazach- najpierw na początku wyrazu, potem na końcu i w środku. Można użyć do tego obrazków, spośród, których dziecko wyszuka obrazki zaczynające się lub kończące na daną głoskę.

5. Wymyślanie rymujących się wyrazów ( osa-kosa, mama-lama. Najlepiej wykorzystać obrazki celem lepszego zapamiętania rymów).

6. „Zabawa w wyrazy” – wyszukiwanie wyrazu, który zaczyna się na ostatnią głoskę poprzedniego wyrazu: atrament – traktor – rower…

7.. Czytanie wierszy, w których występuje jak najwięcej dźwięków do naśladowania. Polecam lekturę Juliana Tuwima – Lokomotywa, Ptasie radio.

Co sądzisz na ten temat?